گروه صنايع افق البرز همواره به اهمیت استراتریک نمايندگان فروش خود واقف بوده و نقش ارزشمند و حياتي آنان را در دستیابی به اهداف استراتژیک سازمان باور دارد. بهبود مستمر و توسعه رویکرد مدیریت ارتباط با  نمايندگان فروش مبتني بر سه ارزش بنيادين شفافیت، احترام متقابل و اعتماد هميشه در دستور كار اين شركت قرار دارد.

از متقاضيان دريافت نمايندگي فروش محصولات دعوت مي­گردد ابتدا فرم اعطاي نمايندگي را از لینک زیر دانلود و پس از تکمیل به همراه مستندات مربوطه به ایمیل commercial@ofoghealborz.com و یا به شماره فکس 23574 - 021 داخلی 5 ارسال نموده و جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 23574-021 داخلی 111 تماس برقرار نمایند. پس از بررسي اطلاعات دريافتي، درصورتي كه متقاضي حايز شرايط اوليه باشد جهت تكميل روند شروع همكاري با وي تماس گرفته خواهد شد.


دریافت فرم اعطای نمایندگی