دستاوردها


اين شركت تاكنون موفق به دريافت و كسب تقدير نامه ها و رتبه هاي ذيل در طي مدت فعاليت خود گرديد.

کسب رتبه 168 , 202 در سال های 92 و 94 در بين 500 شرکت برتر کشور از طرف سازمان مدیریت صنعتی ایران
اخذ تقدیرنامه از وزیر محترم صنعت و معدن به مناسبت گرامیداشت روز صنعت و معدن
اخذ کارت بازرگانی زرین یک ستاره

اخذ تندیس نقره ای رعایت حقوق مصرف کنندگان از سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان در سال های 95 و 92

انتخاب شرکت و مدیر کنترل کیفیت به عنوان واحد و مدیر نمونه کیفی استان قزوین طی 3 سال متوالی

واحد و مجری نمونه صنعتی:

واحد صنعتی نمونه کشوری انتخاب قهرمانان صنعت کشور در سال 1392
واحد صنعتی نمونه کشوری انتخاب قهرمانان صنعت کشور در سال 1389
مجری نمونه طرح صنعتی استانی در سال 1387

صادرکننده نمونه:

صادرکننده نمونه ملی در سال 1391
صادرکننده نمونه استانی در سال 1390
صادرکننده نمونه استانی در سال 1389
صادرکننده نمونه استانی در سال 1388
صادرکننده نمونه استانی در سال1387
صادرکننده نمونه استانی در سال 1386

عضویت در انجمن ها و سندیکاهای معتبر:

عضویت در انجمن مدیریت کیفیت ایران
عضویت در سندیکای برق ایران
عضویت در انجمن صنفی سیم و کابلسازان ایران

عضویت در لیست تامین کنندگان معتبر (Vendor List) شرکت های:

نفت فلات قاره
ملی صنایع مس ایران
ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران
مدیریت تولید توزیع و انتقال نیروی برق ایران(توانیر) و کلیه شرکتهای توزیع برق کشور
ملی صنایع پتروشیمی ایران
سازمان منطقه ویژه اقتصادی پارس
مپنا
نارگان