گروه صنایع افق البرز

ساير محصولات


با توجه به دامنه وسيع كاربرد سيم ها و كابل هاي هدايت برق، محصولات تخصصي، سفارشي و متنوع ديگري در اين شركت توليد مي گردد كه اهم محصولات مزبور به شرح ذيل مي باشد:

سيم و كابل هاي ساختماني(Flexible & Heat Resistant)

كه به دليل كاربرد Indoor بايستي از شعاع خمش كمي برخوردار باشند و از آنجائيكه حفاظ مكانيكي خاصي ندارند معمولا در داخل Conduit ها اجرا ميشوند تا از صدمه و آسيب مصون بماند

كابل هاي هوايي

از قبيل كابل هاي تك و چند رشته با هادي آلومينيوم و عايق XLPE و براي سطح ولتاژي 1 تا 36 كيلو ولت بيشتر در مناطق روستايي يا نيمه شهري كه در آنها تراكم تعداد خانه ها كم مي باشد استفاده مي شود. اين كابل ها روي تير نصب شده و يا بر روي ديوار كشيده مي شوند.

كابل هاي ابزار دقيق

اصولا در سطح ولتاژي 24-110 ولت و/يا جريان نامي 4-20 ميلي آمپر قرار دارند. كه مي بايست در برابر تداخل امواج الكتريكي محافظت گردند و در سيستم هاي كنترلي جهت ارسال/ دريافت علائم (سيگنال هاي) ديجيتال و آنالوگ به/از تجهيزات و حسگرها استفاده مي شوند این کابل ها در صنايع مختلف، مخصوصا در واحدهاي توليد و توزيع برق و صنايع پتروشيمي كاربرد دارد.

كابل هاي ضد آتش

مورد استفاده در اماكن عمومي و سيستم هاي اضطراري نظير مدارات آژير اطفاء حريق و سيستم هاي روشنايي اضطراري مورد استفاده قرار مي گيرند و در برابر آتش، آتش همراه با آب و يا آتش همراه با ضربه هاي مكانيكي مقاوم می باشند. اين كابل ها باید خفه كننده آتش و كم دود باشند. به عبارت ديگر اين كابل ها با از بين رفتن منشا آتش به سوختن ادامه نميدهند و آتش را به نقاط ديگر انتقال نداده و دودي ايجاد نميكنند كه مانع از ديدن چراغهاي اضطراري يا راه خروجي شود .