مس پرس www.mespress.ir
بورس کالای ایران www.ime.co.ir
صنعت، معدن و تجارت www.mimt.gov.ir
انجمن سیم و کابل www.iwcma.com
بورس اوراق بهادار تهران www.irbourse.ir
بورس فلزات لندن www.lme.com
شرکت افق البرز افغان www.oaa-cable.af