گروه صنایع افق البرز

مفتول های مسی نازك شده

مفتول های مسی نازك شده به صورت های "تک رشته ای"، "چند رشته ای" و "تابیده شده" بر اساس سفارش كارخانجات شركت و همچنين مشتريان با استفاده از ماشين آلات پيشرفته اروپايي از مفتول مس 8 ميليمتري تولیدی شرکت جهت توليد انواع سيم و كابل هدايت برق و محصولات ديگر در قطر های مختلف توليد و عرضه مي گردد و با توجه به كيفيت عالي مفتول مس 8 ميليمتري توليدي شركت، اين دسته از محصولات نيز از كيفيتي عالي و قابل رقابت در بازارهاي هدف داخلی و خارجی برخوردار مي باشد.


مفتول مسی تک رشته ای (Mono Wire)

نوع استاندارد :   ISIRI 3084, IEC 60228, BS 6360                                              قطر های قابل ارایه (میلی متر):  1.18، 1.38، 1.42، 1.50، 1.78، 1.80، 1.94، 2.10، 2.20، 2.42، 2.45، 2.50، 2.58، 2.72، 2.92، 2.95، 3.22، 3.32، 3.34، 3.52، 3.61 و 8

قطرهای دیگر نیز بر اساس درخوات مشتری قابل تولید و ارایه بوده و کلیه محصولات در دو حالت با و بدون آنیل موجود می باشد.       نوع بسته بندی : سبد کارتونی، سبد فولادی، قرقره


 مفتول مسی چند رشته ای (Multi Wire)

نوع استاندارد :  ISIRI 3084, IEC 60228, BS 6360, ASTM B1-01, DIN 48201, BS 125  قطر های قابل ارایه (میلی متر): 0.51*7، 0.69*7، 1*7، 1.22*7، 1.36*7، 1.50*7، 1.56*7، 1.58*7، 1.68*7، 1.77*7، 1.86*7، 1.90*7، 2.20*7، 2.25*7، 2.30*7، 2.58*7، 2.95*7، 1.79*19، 1.84*19، 2.20*19، 2.59*19، 2.06*37، 2.30*37، 2.57*37، 2.95*37، 3.34*37، 2.9*61، 3.2*61، 3.61*61   

قطرهای دیگر نیز بر اساس درخواست مشتری قابل تولید و ارایه بوده و کلیه محصولات در دو حالت با و بدون آنیل موجود می باشد.      نوع بسته بندی : قرقره


مفتول مسی تابیده شده (Bunched Wire)

نوع استاندارد :                                               ISIRI 3084, IEC 60228, BS 6360,

قطر های قابل ارایه (میلی متر): 0.75*1، 0.20*29، 0.25*30، 0.25*50، 0.30*50، 0.30*50، 0.30*75، 0.30*132، 0.30*208، 0.35*238، 0.35*329، 0.35*476، 0.35*684، 0.35*912، 0.35*1159، 0.35*1444، 0.35*1702، 0.5*2257، 0.35*2812،

قطرهای دیگر نیز بر اساس درخواست مشتری قابل تولید و ارایه بوده و کلیه محصولات در دو حالت با و بدون آنیل موجود می باشد.       نوع بسته بندی : قرقره

 مشخصات بسته بندی

سبد کارتونی : ظرفیت (کیلوگرم):  1750 – 1500   ابعاد سبد (میلی متر) : 900*1535*1665*940              ابعاد پالت (میلی متر) : 130*940*940          وزن خالص (کیلوگرم): 35 – 30

سبد فلزی :    ظرفیت (کیلوگرم):  1750 – 1500   ابعاد سبد (میلی متر) : 120*1820*1720*440*950        وزن خالص (کیلوگرم): 240 – 181

نوع قرقره: چوبی، فلزی                                         اندازه (میلی متر) : 2000 – 570 ، 2500 – 1000