گروه صنایع افق البرز

كابل هاي خاص


كابلهاي خاص كابلهائي هستند كه جهت برآورده كردن نيازهاي خاص به كار گرفته ميشوند و براي ساخت آنها نياز به تجربه فراوان، امكانات لازم براي توليد، تست و نو آوري مي باشد.كاربردهاي اين كابلها اغلب در صنايع نفت، گاز و 


پتروشيمي، دريائي، فرودگاهي، مترو شهري و شبكه هاي كامپيوتري و..... بوده و در رنجهاي مختلف فشار ضعیف، فشار متوسط، ابزار دقيق، كنترل  و .. طراحي و توليد می گردند.

 

كابل هاي ابزار دقيق اصولا در سطح ولتاژي 24-110 ولت و/يا جريان نامي 4-20 ميلي آمپر قرار دارند. كه مي بايست در برابر تداخل امواج الكتريكي  محافظت گردند و در سيستم هاي كنترلي جهت ارسال/ دريافت علائم 


(سيگنال هاي) ديجيتال و آنالوگ به/از تجهيزات و حسگرها استفاده مي شوند این کابل ها در صنايع مختلف، مخصوصا در واحدهاي توليد و توزيع برق  و صنايع پتروشيمي كاربرد دارد.


كابل هاي ضد آتش مورد استفاده در اماكن عمومي و سيستم هاي  اضطراري نظير مدارات آژير اطفاء حريق و سيستم هاي روشنايي اضطراري  مورد استفاده قرار مي گيرند و در برابر آتش، آتش همراه با آب و يا آتش 


همراه با ضربه هاي مكانيكي مقاوم میباشند. اين كابل ها باید خفه كننده آتش و كم دود باشند. به عبارت ديگر اين كابل ها با از بين رفتن منشا آتش به سوختن ادامه نميدهند و آتش را به نقاط ديگر انتقال نداده و دودي ايجاد نميكنند 


كه مانع از ديدن چراغهاي اضطراري يا راه خروجي شود .


استاندارد هاي مرتبط


كليه استانداردهاي BS, VDE, IEC و ... كه در گروههاي مختلف توليدي كابل اين شركت ذكرگرديده مي تواند بعنوان مرجع قرار گيرد، ضمن اينكه به لحاظ كاربرد ويژه اين نوع كابلها ، بايستي با پارامترها و مشخصات تجربي اين شركت 


تلفيق گردد تا نياز مشتري برآورده شود.