گروه صنایع افق البرز

كابل فشار متوسط

كابل هاي فشار متوسط کابل هایی با هادي های مسی يا آلومينيومی و عايق XLPE  در سطوح ولتاژي6 تا 30 كيلو ولت بوده که بر اساس استانداردهای بین المللی و ملی ایران توليد و به صورت گسترده در مناطق شهري و صنعتي مورد استفاده قرار مي گيرند. امکان ارایه كابل هاي فشار متوسط با آرمور سيمي/ نواري،  كابل هاي كم دود ، بدون هالوژن،  مقاوم در برابر شعله،  مقاوم در مقابل هيدروكربن هاي نفتي و نیز پليمر لمينيت شده به صورت كامل توسط این شرکت وجود دارد.

استانداردهای مربوطه

 ISIRI 3569-2  :

کابل های قدرت با عایق اکسترود شده و تجهیزات جانبی آن برای ولتاژهای اسمی از 1 کیلوولت تا و خود 30 کیلوولت – قسمت 2 : کابل های با ولتاژ اسمی 6 کیلوولت تا و خود 30 کیلوولت


IEC 60502-2

POWER CABLES WITH EXTRUDED INSULATION AND THEIR ACCESSORIES FOR RATED VOLTAGES FROM 1 KV (UM=1,2 KV) UP TO 30 KV (UM=36 KV) – PART 2: CABLES FOR RATED VOLTAGES FROM 6 KV ( UM=7,2 KV) UP TO 30 KV (UM = 36 KV 

BS 6622

SPECIFICATION FOR CABLES WITH EXTRUDED CROSS-LINKED POLYETHYLENE OR ETHYLENE PROPYLENE RUBBER INSULATION FOR RATED VOLTAGES FROM 3.8/6.6 KV UP TO 19/33 KV

VDE 0276 - 620

POWER CABLES PART 620: DISTRIBUTION CABLES WITH EXTRUDED INSULATION FOR NOMINAL VOLTAGES FROM 3,6/6 (7,2) KV TO 28/8/36 (52) KV