افق البرزیک شرکت در حال توسعه با فرصت‌های زیاد است. ما همواره به این سؤال می‌اندیشیم که «چگونه می‌توانیم بیشتر از قبل تاثیرگذار باشیم؟ و گام بعدی برای اثرگذاری بیشتر کدام است؟ ارتباط باز و تعامل مستقیم بین همکاران و مدیران برای دستیابی به پاسخی بهتر و درست‌تر، همواره در افق البرز تشویق می‌شود تا همه ما به عنوان افرادی متخصص که در زمینه مورد علاقه خود فعالیت می‌کنیم، در ساختن آینده‌ای بهتر، بیشتر از گذشته تأثیرگذار باشیم.

اطلاعات فردی

اطلاعات تماس

سوابق تحصیلی

سوابق شغلی


Captcha